Nye studier

Siste studier om Covid-19.

WHO sin Solidarity-studies norske arm

| Forskning, Nye studier, Nyheter | No Comments
Norske forskere har blitt med på en del av WHOs covid-studie Solidarity. De tester ut remdisivir, hydroksoklorokin og standardbehandling i en randomisert-kontrollert studie.

MapCov-19: En OUS-studie som ser på prehospital bruk av smittevernutstyr

| Nye studier, Nyheter | One Comment
MapCov-19 er en prehospital prospektiv observasjonsstudie som ser på prehospitale tiltak ved mistenkt eller bekreftet covid-19.

Norsk observasjonsstudie: Hjemmemonitorering av pasienter med covid- 19-infeksjon

| Nye studier, Nyheter | 2 Comments
Den stille hypoksemien er det skumle med covid-19-infeksjonen. Det er uforutsigbart hvilke pasienter som blir ordentlig dårlige. Derfor har Lars Wik, seniorforsker på NAKOS, startet…

Norsk studie: Komplikasjoner og dødelighet blant pasienter innlagt med covid-19

| Forskning, Nye studier, Nyheter | No Comments
Sykdomsforløp, komplikasjoner og sykehusdødelighet blant pasienter med covid-19 innlagt ved norske sykehus er lite beskrevet.

Nivåene av antistoffer etter covid-19 går raskt ned, viser en liten studie

| Forskning, Nye studier, Nyheter | No Comments
Nivået på antistoffer hos covid-19-pasienter som er erklært friske, gikk raskt ned etter to tre måneder, ifølge en kinesisk studie publisert i Nature Medicine.

En av tre familiemedlemmer ble smittet av covid-19, ifølge en studie fra Universitetet i Bergen

| Forskning, Nye studier, Nyheter | No Comments
Studien er publisert i the Lancet Infectious Diseases, og viser en langt høyere smittegrad mellom familiemedlemmer enn en tidligere kinesisk studie.

Deksametason er svært lovende i behandling av pasienter med covid-19

| Forskning, Nye studier, Nyheter | No Comments
Recovery-studien (Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy) rapporterer om lovende overlevelsestall ved bruk av Deksametason, et billig og lett tilgjengelig medikament.

– Risikoen for en andre bølge av covid-19 er svært sannsynlig

| Nye studier, Nyheter | No Comments
Tiltakene ved nedstenging av verdenssamfunnet kan ha ført til at man har unngått 3,1 millioner dødsfall av covid-19 i 11 europeiske land.

Afebrile covid-19 pasienter er vanlig – og mange blir kritisk syke: en retrospektiv multisenter kohortstudie

| Forskning, Nye studier, Nyheter | No Comments
Nylige kohortstudier rapporterer lave tall på feber hos covid-19-pasienter, i sterk kontrast til det som er rapportert i tidligere studier.

Non-invasiv ventilasjon i behandlingen av tidlig hypoksemi forårsaket av covid-19: Vurder nasal CPAP som førstevalg

| Nye studier, Nyheter | No Comments
High-flow nasal oksygen (HFNO) og non-invasive ventilation (NIV) har blitt brukt til tidlig behandling av akutt hypoksemi (AHRF) forårsaket av covid-19.

The Lancet uttrykker bekymring over dataene bak hydroksyklorokin-studien som ble delvis stanset

| Nye studier, Nyheter | One Comment
Det er en del uklarheter rundt bakgrunnsdataene i studien.

Kinesisk studie finner god effekt av å bruke munnbind hjemme – når familiemedlemmer har bekreftet covid-19

| Nye studier, Nyheter, Smittevern | No Comments
Munnbind brukt i hjemmet reduserer spredning av covid-19 til andre familiemedlemmer med 79 prosent, ifølge en ny studie publisert i British Medical Journal Global Health.

Hydroksyklorokin eller klorokin med eller uten makrolid i behandling av covid-19: en multinasjonal registeranalyse

| Forskning, Nye studier, Nyheter | One Comment
En studie publisert i the Lancet konkluderer med at begge medisiner var assosiert med lavere overlevelse enn hos kontrollgruppen.

Avansert luftveishåndtering av covid-pasienter: Bruk mindre peep!

| Nye studier, Nyheter | 2 Comments
I et åpent brev til redaktøren i Critical Care anbefaler forskere å være noe mer forsiktig med Covid-pasienter, enn andre pasienter med alvorlige lungeproblemer.

30 ganger høyere forekomst av Kawasaki sjokksyndrom hos barn etter covid-19-utbruddet i Bergamo-provinsen i Italia

| Forskning, Nye studier | One Comment
Italienske forskere har sammenlignet forekomsten før og etter utbruddet i Bergamo, Italia.

Stille smitte – akilleshælen ved nåværende strategi for å kontrollere covid-19

| Forskning, Nye studier, Smittevern | No Comments
New England Journal of Medicine (NEJM) har publisert en artikkel om «Asymptomatic Transmission, the Achilles’ Heel of Current Strategies to Control Covid-19». Tradisjonelt smittevern og…

Smitterisiko ved HLR og covid-19

| Forskning, Nye studier, Nyheter, Smittevern | One Comment
Tidsskriftet Resuscitation har nettopp publisert en fersk systematisk litteraturgjennomgang som ser på risikoen for å bli smittet av SARS CoV-2 i forbindelse med brystkompresjoner og…

Bruk av åndedrettsvern ved håndtering av vanskelig luftvei

| Forskning, Nye studier, Smittevern | No Comments
Covid-19-utbruddet understreker viktigheten av adekvat og riktig smittevernutstyr for helsepersonell. I en engelsk randomisert, crossover, simuleringsstudie i Anaestehesia med 25 anestesiologer, sammenlignet man to ulike…

Kommentar til artikkelen «Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)», JAMA Network Open.

| Nye studier | One Comment
Av Anne Kristine Bergem, MD, Psychiatrist and Associate Professor, Oslo Metropolitan University Les en kort oppsummering av forskningsartikkelen her Les hele artikkelen i JAMA her…

Tøft mentalt for helsearbeidere som har jobbet med covid-19-pasienter

| Forskning, Nye studier | 4 Comments
En kinesisk studie publisert i JAMA har undersøkt hvilke faktorer som førte til symptomer på depresjon, angst, søvnløshet og (di)stress i forbindelse med arbeidet under…

Bli med i covid-19-undersøkelse

| Nye studier | No Comments
Et polsk universitet leder en kort undersøkelse som prøver å fange prehospitalt personells holdninger til Covid 19-pandemien. Dette er et samarbeid med universiteter fra England,…

Kliniske trekk hos barn med covid-19 i Hubei, Kina

| Forskning, Kasuistikk, Nye studier | No Comments
Selv om det har vært mange rapporterte tilfeller av covid-19 er få tilfeller med barn beskrevet. Artikkelforfatterne beskriver her 25 bekreftede tilfeller av covid-19 med…

MAPCOV-19

| Forskning, Nye studier | No Comments
Luftambulanseavdelingen-OUS har satt opp en observasjonell studie som fra 14/3 fanget data relevant til smittehåndtering av COVID-19 pasienter. MAPCOV-19 er en prospektiv observasjonsstudie som tar…

Planning and provision of ECMO services for severe ARDS during the COVID-19 pandemic

| Nye studier | No Comments
ECMO can be initiated in specialist centres, or patients can receive ECMO during transportation from a centre that is not specialised for this procedure to…

Anesthetic Management of Patients With Suspected or Confirmed COVID19

| Nye studier | No Comments
COVID 19-specific guidelines for emergency procedures for patients with confirmed or suspected 2019-nCoV may effectively prevent cross-infection in the operating room. Read article.

Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1

| Nye studier | No Comments
Aerosol and fomite transmission of SARS-CoV-2 is plausible. Read article.

Impact of Covid-19 on ST Segment Elevation

| Nye studier | No Comments
The report describe a single hospital’s experience in STEMI care after instituting emergency infection protocols in a handful of patients. Impact-of-COVID-19-on-ST-Segment–Elevation. Read article

COVID-19 – what should anaethesiologists and intensivists know about it?

| Nye studier | No Comments
The article presents basic information about etiology, pathogenesis and diagnostics (with particular emphasis on the importance of tomocomputer imaging), clinical picture, treatment and prevention of…

SARS-CoV-2 kan overleve i aerosoler i opptil 3 timer

| Forskning, Nye studier | One Comment
Forskere har publisert en artikkel i New England Journals of Medicine (NEJM) hvor de undersøker hvor lenge SARS-CoV-2 og SARS CoV-1 kan overleve på ulike…