FAQ

Ofte stilte spørsmål

Forum og innlogging

Hvordan får jeg tilgang til forumet?

For å få tilgang til forumet må du godkjennes av redaksjonen for medlemskap. Dette diskusjonsforumet er et tilbud til ledelsen i luftambulansetjenesten i Skandinavia. Kun personell med ledende roller vil derfor få tilgang til forumet.

For å bli medlem fyll ut skjemaet under.* Må fylles ut

Hvordan logger jeg inn?

Klikk på menypunktet Forum og logg inn med mobilnummeret ditt. Du vil så motta en pin på SMS som du skriver inn og får tilgang.

Artikler og innhold

Jeg har en kasuistikk jeg vil dele

Vi oppfordrer alle i tjenesten til å sende inn kasuistikker relatert til luftambulanse og SARS CoV-2 epidemien. Kasuistikkene kan være relatert til alt fra forberedelser og trening til gjennomføring og etterarbeide. Vi er i en situasjon hvor det foreligger lite evidens, men økende volum erfaring det er svært viktig at vi deler erfaringer som kan bidra til stadig bedre håndtering av utfordringene vi har i forbindelse med SARS CoV-2 og covid19.
Bidrag kan sendes til redaksjon@luftambulanse-forum.no

Alle bidrag vil bli fagfelle- og redaksjonelt vurdert. Vi ber om at kasuistikkene blir skrevet etter følgende mal:

Type case: Medisinsk, logistikk, utstyr, smittevern (andre?)
Tittel: Trenger ikke inneholder ordet «kasuistikk», bør være kort og beskrivende
Forfattere: som har bidratt vesentlig til å skrive kasuistikken, samle data etc
Presentasjon av kasuistikk: Pasientbeskrivelse, problemstilling, forberedelse, gjennomføring, tiltak, etc
Viktigste læringspunkter og konklusjon: Diskusjon og gjennomgang av læringspunkter, forslag til forbedringer, klinisk betydning

Vi ønsker ikke å begrense antall ord i denne omgang, men oppfordrer alle til å beskrive kasuistikken så kort som mulig. Redaksjonen tar forbehold om at innsendt tekst kan bli redigert, men med forfatters godkjenning.

Alle kasuistikker som omhandler pasientbehandling skal være anonymisert der det ikke foreligger skriftlig samtykke fra pasient eller pårørende. Anonymisering skal ivareta krav om at alle individualiserende kjennetegn er utelatt, ref helsepersonelloven §23, pkt. 3.

Redaksjonen påberoper seg rett til å redigere kasuistikker som ikke anses som tilstrekkelig anonymisert.