ForskningNye studierNyheter

Hydroksyklorokin eller klorokin med eller uten makrolid i behandling av covid-19: en multinasjonal registeranalyse

By May 25, 2020 June 4th, 2020 One Comment

Det har vært mye skriverier om hydroksyklorokin og klorokin etter at den amerikanske presidenten Donald Trump uttalte at han gikk på disse medisinene.

Dagens Medisin hadde også en artikkel i mars om at apotekene måtte rasjonere disse medisinene fordi leger forskrev dem til seg selv og familien.

Mehra et al. fikk publisert en studie forrige fredag i the Lancet. Her har de inkludert 671 sykehus på seks kontinenter, og pasienter som var innlagt mellom 20. desember 2019 og 14. april 2020 med positiv covid-prøve.

De har inkludert pasienter som fikk kun klorokin, klorokin, med makrolid, hydroksyklorokin alene og hydroksyklorokin med makrolid, samt en kontrollgruppe som ikke fikk noen av disse medisinene.

Pasienter som fikk medisinene mens de lå i respirator eller som også fikk remdesivir er ekskludert i studien.

Blant 96 032 innlagte, fikk 14 888 en eller flere av disse medisinene. 10 698 (11,1%) døde på sykehus. Justert for ulike risikofaktorer som alder, kjønn, etnisitet, BMI og underliggende risikofaktorer som diabetes, lungesykdommer eller av ulike årsaker svekket immunforsvar, fant man økt dødelighet ved bruk av alle disse medisinene sammenlignet med overlevelsen i kontrollgruppen.

Kontrollgruppen hadde en dødelighet på 9,3%. Pasienter som fikk hydroksoklorokin hadde en dødelighet på 18%, sammen med makrolider 23,8%, de som fikk kun klorokin, 16,4% og med makrolid 22,2%.

Medisinene var også assosiert med en økt risiko for hjertearytmier under sykehusoppholdet.

Mandag 25. mai melder the Guardian og flere andre medier at Verdens helseorganisasjon (WHO) midlertidig stopper randomiseringen med hydroksyklorokin, for å ta en gjennomgang av dataene. Andre deler av studien fortsetter.

Les hele studien hos the Lancet