ForskningNye studier

Tøft mentalt for helsearbeidere som har jobbet med covid-19-pasienter

By March 30, 2020 April 29th, 2020 4 Comments

En kinesisk studie publisert i JAMA har undersøkt hvilke faktorer som førte til symptomer på depresjon, angst, søvnløshet og (di)stress i forbindelse med arbeidet under koronakrisen.

Studien er en tverrsnittstudie av 1257 helsearbeidere i januar 2020 på 34 sykehus, som hadde klinikker eller avdelinger med Covid-19-pasienter, i ulike deler av Kina.

Les kommentar om studien av psykiater Anne Kristine Bergem her

41,5% var helsepersonell i frontlinjen.

Halvparten av deltakeren rapporterte om depresjon (50,4%), 44,6% rapporterte om angst, 34 prosent fikk søvnproblemer og 71,5% oppga at de var stresset.

Sykepleiere, kvinner, personell i frontlinjen og de som jobbet i Wuhan oppga flere og mer alvorlige mentale symptomer.

Regresjonsanalyser viste også at helsepersonellet som jobbet i frontlinjen hadde høyere forekomst av alle disse symptomene.

Konklusjonen på studien er at disse gruppene er i risikosonen for å få mentale helseproblemer, og kan derfor ha behov for psykologisk støtte og behandling.

Hele studien kan leses her i JAMA