ForskningNye studierNyheter

Afebrile covid-19 pasienter er vanlig – og mange blir kritisk syke: en retrospektiv multisenter kohortstudie

By June 15, 2020 June 16th, 2020 No Comments

Nylige kohortstudier rapporterer lave tall på feber hos covid-19-pasienter, i sterk kontrast til det som er rapportert i tidligere studier.

Feber har vært et av de viktige kriteriene for å mistenke covid-19.

Kinesiske forskere har sett på 252 innlagte pasienter på 15 sykehus i Guangdong, Hubei og Jiangxi-provinsene i Kina fra 19. januar til 6. mars 2020.

Diagnosen covid-19 var basert på positive prøver på SARS-CoV-2 reverse transcription-PCR prøve.

Undersøkelsen viste at 197 (78%) av pasientene hadde en temperatur på ≥ 37.3 °C, 93 (37%) av pasientene hadde temperaturer > 38 °C, og 13 (5%) hadde temperaturer over > 39 °C.

Deretter ble differansialsymptomer og utkomme mellom afebrile og febrile pasienter undersøkt.

20 prosent av de afebrile ble kritisk syke. Artikkelen beskriver også et typisk symptom man fant hos afebrile.

Les hele forskningsbrevet i Critical Care her