ForskningNye studier

SARS-CoV-2 kan overleve i aerosoler i opptil 3 timer

By March 20, 2020 April 29th, 2020 One Comment

Forskere har publisert en artikkel i New England Journals of Medicine (NEJM) hvor de undersøker hvor lenge SARS-CoV-2 og SARS CoV-1 kan overleve på ulike gjenstander og i luft.

Begge er varianter av koronavirus. SARS-CoV-1 forårsaket SARS-epidemien i 2003.

Les artikkelen på engelsk her: Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2
as Compared with SARS-CoV-1

Studien forteller ikke noe om temperaturer under testingen, så det er en svakhet.

Begge virus er testet under fem ulike forhold: I luft, og på plast, rustfritt stål, papp og kobber.

Opptil tre døgn på plastikk

Forskerne fant ut at begge virus kunne overleve i opptil 3 timer i aerosoler, altså dråper i lufta. Dette er noe å tenke over i mindre rom.

Samtidig så vil slike aerosoler synke mot bakken i løpet av en halvtime.

De fant ut av SARS-CoV-2 overlevde lenger på plast og rustfritt stål enn på kobber og papp.

På plast kunne begge virustyper overleve helt opp til 72 timer. På rustfritt stål opptil 48 timer.

Det er viktig å presisere at viruset ikke er like smittsomt alle disse timene:

Halvparten av virusene var satt ut av spill etter 5 timer og 38 minutter på rustfritt stål, mens det tok 6 timer og 49 minutter på plast.

Et døgn på papp

På papp fant de ikke levende SARS-CoV-2 etter 24 timer, og på kobber overlevde virusene ikke mer enn 4 timer.

Det er ikke veldig store forskjeller i overlevelse på overflater og luft mellom de to virustypene. SARS-CoV-1 overlevde i opptil 8 timer på kobber.

Covid-19 har fått langt større utbredelse enn SARS i 2003.

Symptomfrihet større smitteårsak?

Konklusjonen er at den ekstreme smittsomheten til Covid-19 kommer blant annet av at en god del kan være symptomfrie eller så å si symptomfrie, men likevel smittebærere.

Forskerne utelukker heller ikke at det kan smitte lettere gjennom luft enn det vi forutsetter i dag.

Begge virustyper er såpass smittsomme og sprer seg så lett, at det er lurt å ta strenge og nødvendige forholdsregler for å ikke fortsette å spre smitte.