Nye studierNyheter

The Lancet uttrykker bekymring over dataene bak hydroksyklorokin-studien som ble delvis stanset

By June 4, 2020 One Comment

Det er en del uklarheter rundt bakgrunnsdataene i studien. Derfor kan det være tvil om det vitenskapelige grunnlaget i studien er godt nok.

Bakgrunn: Hydroksyklorin eller klorokin med eller uten makrolid i behandling av covid-19: en multinasjonal registeranalyse

Deler av studien ble satt på vent da dataene viste at mortaliteten kunne være høyere enn i kontrollgruppene for pasienter som fikk hydroklorokin.

Studien har vært mye omtalt fordi president Donald Trump har uttalt at han går på dette medikamentet.

Nå har Verdens helseorganisasjon erklært at studiene vil fortsette som før, ifølge the Guardian.

Selv om det har vært en uavhengig gjennomgang av dataene i den multinasjonale registerstudien, er det mange spørsmål omkring firmaet Surgisphere som står bak databasen.

Legemiddelverkets fagmedisinske direktør, Steinar Madsen, har flere ganger advart mot risikoen for juks i forskningen under pandemien.

– Det er grunn til å være bekymret nå, fordi både tidsskrifter og forskere kappes om å få publisert forskningen sin, sier han til Dagens Medisin.

The Lancet vil oppdatere bekymringsmeldingen når de vet mer.

Les hele notatet hos the Lancet her