ForskningNye studierNyheterSmittevern

Smitterisiko ved HLR og covid-19

By May 2, 2020 May 12th, 2020 One Comment

Tidsskriftet Resuscitation har nettopp publisert en fersk systematisk litteraturgjennomgang som ser på risikoen for å bli smittet av SARS CoV-2 i forbindelse med brystkompresjoner og defibrillering ved pågående hjerte- og lungeredning1.

Litteraturgjennomgang er gjennomført på fire dager, som i seg selv er eksepsjonelt, men som forfatterne skriver, var nødvendig for å besvare et viktig spørsmål i disse dager.

Les også: Norsk anbefaling for HLR under SARS CoV-2-utbruddet

Mer: Covid-19 retningslinjer for HLR fra det europeiske resuscitassjonrådet (ERC)

Studien inkluderer elleve studier, to kohortstudier, en case control-studie, fem kasuistikker og tre studier på simulerte pasienter, og er utført i henhold til PRISMA.

Vanskelig å konkludere

Litteraturgjennomgang viser at det ennå er vanskelig å konkludere med om brystkompresjoner i seg selv er aerosolgenererende.

Dermed mangler man fortsatt avgjørende kunnskap mtp. behovet for smittevernbekledning under HLR, men også anbefalinger overfor publikum.

Studien antyder derimot at man må kunne gå ut ifra at brystkompresjoner genererer aerosoler siden andre studier i andre kontekster har vist dette, f.eks. studier på lungefysioterapi.

Smittevernbekledning kan forsinke behandling

Forfatterne peker videre på at resultatene i de analyserte studiene i noen grad også forstyrres av at helsepersonell som har blitt smittet i forbindelse med hjertelungeredning ikke bare har deltatt i brystkompresjoner, men også har vært tilstede når pasienter har fått utført luftveishåndtering, som intubasjon, noe man vet sikkert genererer aerosoler.

Et viktig bifunn i litteraturgjennomgangen er at bruk av smittevernsbekledning under hjerte-lungeredning sannsynligvis forsinker behandlingen. 

Studien konkluderer med at det ennå mangler evidens som endelig avklarer om brystkompresjoner alene genererer aerosol og dermed utgjør en smitterisiko alene for helsepersonell, eller lekfolk, som utfører hjertelungeredning.

Retningslinjer må dermed basere seg på en risikoavveining av fare for smitte mot fare for at pasienten ikke får adekvat hjertelungeredning pga. forsinket behandling som følge av smitteverntiltak.

1. Couper K, Taylor-Phillips S, Grove A, Freeman K, Osokogu O, Court R, et al. COVID-19 in cardiac arrest and infection risk to rescuers: A systematic review. Resuscitation; 2020;151:59–66.