Nye studierNyheter

MapCov-19: En OUS-studie som ser på prehospital bruk av smittevernutstyr

By July 1, 2020 July 3rd, 2020 One Comment

MapCov-19 er en prehospital prospektiv observasjonsstudie som ser på prehospitale tiltak ved mistenkt eller bekreftet covid-19.

Marius Rehn presenterte studien på en fagdag hos OUS’ luftambulanseavdeling den 9. juni 2020, og presiserte at studien er et teamarbeid i hele Oslo universitetssykehus luftambulanseavdeling, både på basene og hos ledelsen.

Resultatene er preliminære.

Fagdag LA Avdelingen OUS – Marius Rehn from AirDoc on Vimeo.

Se også andre foredrag fra fagdagen:

– Vi startet med å skrive en protokoll samme dag som WHO erklærte covid- 19 som en pandemi, forteller Marius Rehn.

Studien ble godkjent på 48 timer av Oslo universitetssykehus, personvernombudet og regional etisk komite (REK), og handler om sikkerhet for helsearbeidere som jobber prehospitalt.

– Stor applaus for ryddig og rask saksbehandling. Det har gjort at vi har kunnet fange trenden helt fra starten av.

Fra uke 10, den første uka i april, har de registrert sikkerhet for pasienter og helsearbeidere prehospitalt. Innsamlingen skal generere kunnskap om hvordan man kan håndtere pandemier generelt og eventuelle senere utbrudd av covid-19.

– For å være best mulig rustet i framtida.

Skjema som fylles ut

Studien dekker alle plattformer: Ambulansefly, legehelikopter og redningshelikopter i Oslo universitetssykehus, med en studiearm i Viken.

Det er laget et eget skjema for oppdrag med pasienter som enten har mistenkt eller bekreftet covid-19.

Fra uke 10 ble det rekruttert pasienter inn. Den store bølgen kom i midten av april.

– Den store tyngden ligger på NMUH (Nasjonal medisinsk utrykningsenhet for høyrisikosmitte).

Så har det vært noen helikoptertransporter og noen oppdrag for intensivambulansen.

Fordelingen mellom primær- og sekundæroppdrag har vært omtrent lik.

– Det er to forskjellige måter å tilnærme seg, sekundæroppdragene er mer kontrollerte, mens primæroppdragene er mer improviserte.

Blant de inkluderte pasientene er det flest menn.

– Aldersfordelingen er ikke overraskende. Majoriteten er fra 40 år og oppover. Vår erfaring speiler den som er gjort ellers i helsevesenet.

Smitteverntiltak vanskeliggjør pasientbehandling

De fleste er skåret med NACA 4 og oppover. Mange av sekundærtransportene har inkludert intuberte pasienter, som har blitt overflyttet til et høyere sykehusnivå.

Når det gjelder ASA-klasse som måler komorbiditet, så ser de at det er mange pasienter med flere diagnoser.

I studien ber man også personellet om å skåre i hvilken grad behandling blir vanskeliggjort av smitteverntiltak.

– Det er en jevn oppfatning om at behandling blir vanskeliggjort av smitteverntiltak. Kanskje har smitteverntiltakene vi har initiert ikke vært trent godt nok på forhånd, eller at utstyret ikke har vært godt nok planlagt.

Spørsmålet er da om det gir en økt risiko for pasientene. Når det gjelder egensikkerhet så skåret personellet lavt på risiko for egensikkerhet.

– Det viser at tiltakene har forholdsvis god effekt på egenopplevd sikkerhet.

Avvik

Ved cirka 20 prosent av oppdragene har det vært avvik, som at Hepa-filter ikke er påsatt, eller det har vært cufflekkasje, og det har vært noen utilsiktede frakoblinger når man flytter over pasienter mellom ulike ventilatorer.

– Vi har ikke hatt det når vi har teipet utstyret.

Smitteverntiltakene har vært hepafilter, P3-maske, doble hansker, visir og briller, samt dress/frakk. Det har stort sett vært brukt på alle oppdrag.

– Mye av tilbakemeldingene går på at brillene dogger fælt og kan være et hinder for operativt arbeid, så vi har uten tvil et forbedringspotensial på utstyr. Inhospitalt utstyr blir brukt prehospitalt, og det er jo ikke bra, sa Marius Rehn.

Av 16 primæroppdrag, så fikk man testsvar hos 11. Fem av disse var positive.

– Så vi ligger på en liten overtriage.

43 transporter inkludert

Ved samtlige sekundærtransporter og tilbakeføringer så var alle covid-positive, med unntak av to.

Av 43 inkluderte har man fått svar på testresultatet til 38. 32 av disse hadde positive prøver.

– Takk til alle som har fylt ut skjemaer! Og til studiekoordinatorene som har sørget for at vi har fått best mulig dekning.