ForskningNye studierNyheter

Deksametason er svært lovende i behandling av pasienter med covid-19

By June 17, 2020 No Comments

Recovery-studien (Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy) rapporterer om lovende overlevelsestall ved bruk av deksametason, et billig og lett tilgjengelig medikament.

Foreløpige tall med lavdose steroid-behandling med deksametason, reduserer risikoen for død med en tredjedel for pasienter på respirator, og for dem som trenger oksygen med en femtedel.

Foreløpig er 6000 pasienter inkludert i den randomisert-kontrollerte studien. 2000 har fått deksametason.

Forskerne anslår at 5000 engelske liv kunne vært reddet om medikamentet hadde blitt brukt fra start.

Ifølge BBC kommer 19 av 20 pasienter seg av covid-19 uten å trenge sykehusinnleggelse. De fleste som blir innlagt kommer seg, men noen trenger respirator og oksygen.

Det er disse pasientene deksametason kan hjelpe.

Les mer om Recovery-studien her

Les mer om saken hos BBC: Coronavirus: Dexamethasone proves first life-saving drug