Kasuistikker

Kasuistikker fra tjenesten med fokus på erfaringer med å håndtere COVID-19 pasienter.
Les mer om hvordan du sender inn kasuistikk på FAQ-siden.

Danske erfaringer med EpiShuttle og covid-19-transporter

| Kasuistikk, Nyheter, Smittevern | 3 Comments
De har hatt 15 transporter hittil, og lager fremdeles erfaringsrapporter for hvert oppdrag for å forbedre innsatsen.

En bønn om å unngå systematisk intubasjon hos pasienter med alvorlig hypoksemi og covid-19-relaterte pusteproblemer

| Kasuistikk, Nyheter | No Comments
Amerikanske forskere diskuterer: Tidlig i februar rapporterte Yang et al om alarmerende høy mortalitet hos pasienter med covid-19-relaterte akutte pusteproblemer som krevde mekanisk ventilasjonsstøtte.
HIOWAA tilstede ved en trafikkulykke i «level 2 PPE» - ingen AGP

Hvordan holde seg smittefri: Erfaringer med logistikk i veikanten i en engelsk luftambulansetjeneste

| Kasuistikk, Nyheter, Smittevern | No Comments
Type: Smittevern, logistikk Forfatter: Stian Mohrsen, HEMS paramedic ved University Hospital Southampton/Hampshire and Isle of Wight Air Ambulance (HIOWAA)Fagfellevurdert. Oppsummering Det engelske folkehelseinstituttet har erklært…

Erfaring med transport av covid-19-positiv pasient

| Kasuistikk | No Comments
Forfatter: Roger Mikalsen Presentasjon av kasuistikk Tidligere stort sett frisk pasient i 60-årene som har kjørt selv til legekontoret. Undersøkende lege har sterk mistanke om…

Covid-19 – respirasjonssvikt

| Kasuistikk | No Comments
Type case: Medisinsk, smittevern  Forfatter: Christopher Bjerkvig Presentasjon av kasuistikk Utalarmering  Melding om pasient i 50 årene med respirasjonsbesvær. Pasienten gir dårlig kontakt. Spørsmål om…

Overføring av covid-19 pasient med EpiShuttle og dedikert team fra 330 skvadron

| Kasuistikk | No Comments
Forfattere: Lene Pedersen, Stig Arild Stenersen, Trond Elden Presentasjon av kasuistikk Overflytting av covid-19 positiv respiratorpasient fra lokalsykehus til høyere omsorgsnivå. Kuvøseteam rykket ut med beredskapshelikopteret…

Første transport med EpiShuttle av dedikert team fra 330 skvadron

| Kasuistikk | No Comments
Forfattere: Lene Pedersen, Stig Arild Stenersen, Trond Elden Presentasjon av kasuistikk Kuvøseteamet sto klare til å gjennomføre en fullskalaøvelse da AMK varslet om en pasient med…

Erfaringsnotat fra interhospital transport av covid-19 positiv intensivpasient

| Kasuistikk | No Comments
Case: Logistikk, utstyr, smittevern. Forfatter: Eric Qvigstad, overlege LA-avd., OUS og NMUH-teamet, CBRN-senteret, OUS Ullevål Beskrivelse av et transportoppdrag hvor NMUH-teamet ble varslet kl. 17:50…

Anbefalt: CPAP ved prehospital håndtering av pasienter med covid-19 og lungesvikt

| Kasuistikk | 4 Comments
Type case: Pasientkauistikk, medisinskForfattere: Overlege William Ottestad, Jens Otto Mæhlen, Per Olav Berve, Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus.Fagfellevurdert. Dette notatet utgår fra Luftambulanseavdelingen i Oslo universitetssykehus (OUS).…

Covid-19 – «den stille faren»

| Kasuistikk | 5 Comments
Type case: Pasientkasuistikk Dette notatet utgår fra Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Tjenesten har den siste tiden gjort seg noen verdifulle erfaringer som er nyttige å…

Første helikoptertransport med COVID-19 patient i Danmark

| Kasuistikk | No Comments
Type case: Logistikk, utstyr, smittevernForfattere: Søren Finnemann Rudolph, Troels Martin Hansen Presentasjon av kasuistikk:Transport av intubert covid-19 patient med hypoksisk respirationssvigt (fi02 1,0, PEEP 20) til…

Vi vil ha dine kasuistikker!

| Kasuistikk | No Comments
I en tid med fortsatt lite evidens, men økende erfaring har kasuistikker stor verdi. Vi ønsker derfor kasuistikker som kan bidra til erfaringsoverføring og læring…

Kliniske trekk hos barn med covid-19 i Hubei, Kina

| Forskning, Kasuistikk, Nye studier | No Comments
Selv om det har vært mange rapporterte tilfeller av covid-19 er få tilfeller med barn beskrevet. Artikkelforfatterne beskriver her 25 bekreftede tilfeller av covid-19 med…