Kasuistikk

Første transport med EpiShuttle av dedikert team fra 330 skvadron

Forfattere: Lene Pedersen, Stig Arild Stenersen, Trond Elden

Presentasjon av kasuistikk

Kuvøseteamet sto klare til å gjennomføre en fullskalaøvelse da AMK varslet om en pasient med positiv covid-19 og økende respirasjonsbesvær.

Pasienten var isolert i hjemmet og ambulanse var på vei hjem til pasienten, men ville trenge mellom 2 ½ og 3 timer med ambulanse til sykehus. 

Kuvøseteamet rykket ut sammen med beredskapscrewet på 330-skvadronen og ankom boligen til pasienten etter ca. 30 minutter. Mens kuvøseteamet jobbet var beredskapscrewet på vanlig beredskap for andre oppdrag som eventuelt kunne dukke opp. 

En garasje i nærheten av bolighuset var klargjort av ambulansepersonellet til å forberede kuvøsen.

Etter klargjøring av infusjons-og oksygenport, drapering av kuvøse og bekledning av de to legene i kuvøseteamet gikk disse inn til pasienten med en ambulansefagarbeider.

Pasienten hadde taledyspné, var våken og samarbeidende og fikk oksygen på nesebrille. Huden var tørr, men kald perifert og respirasjonsfrekvens var 25-30. Pasienten ble informert om kuvøse og rutinene rundt denne og gikk selv ut i garasjen med støtte av lege. Avstanden fra huset til garasjen var ca. 20 meter.

I garasjen ble pasienten pakket inn i engangs lakenpose med bobleplast under. Oksygenbehandling ble kontinuert, monitorering ble koblet opp og infusjon med Ringer Acetat etablert. Pasienten fikk en liten dose diazepam mot erkjent klaustrofobi. Før forsegling ble det lagt en engangs-bag med maske og PEEP-ventil, IGel og spypose i kuvøsa.

Lokket ble deretter lagt på og forseglet, kantene rundt ble desinfisert. Etter dette kunne legene ta av smittevernbekledning. Transporten til sykehus tok ca. 45 minutter, og pasienten ble avlevert på eget dedikert Corona-mottak ved mottakssykehuset. 

Viktige læringspunkter

Fra teamet landet til transport med helikopter startet tok det 90 minutter. Det oppstod en del dugging på innsiden av kuvøsa, dette skyldes nok i hovedsak kaldvær under klargjøring i garasjen og temperaturforskjellen mellom garasjen og helikopteret.

I tillegg dekket bobleplasten i begynnelsen filterutløpet i fotenden inni kuvøsa. 

Som andre har rapportert fra covid-19 pasienter med respirasjonssvikt var også denne pasienten marginal. Gåturen fra huset til garasjen var krevende, og man måtte stoppe flere ganger. Det var ikke noe annet sted å plassere kuvøsa, men her burde man ha båret pasienten i bæreseil eller lignende.

Transporter som går over en time vil kunne være krevende å gjennomføre med selvpustende pasienter, særlig med sammenfallende problemstillinger som klaustrofobi, turbulens og respirasjonssvikt. Lav terskel for intubasjon bør foreligge.

Redningsmann fungerte i dette tilfellet som logistikk-ansvarlig, sørget for at vi fikk gjennomgått sjekklistene som er utarbeidet, samt passet på at legene utførte bekledningsprosedyrene og desinfiserings-rutinene korrekt.