KasuistikkNyheter

En bønn om å unngå systematisk intubasjon hos pasienter med alvorlig hypoksemi og covid-19-relaterte pusteproblemer

By June 16, 2020 No Comments

Amerikanske forskere diskuterer: Tidlig i februar rapporterte Yang et al om alarmerende høy mortalitet hos pasienter med covid-19-relaterte akutte pusteproblemer som krevde mekanisk ventilasjonsstøtte.

Les også: Avansert luftveishåndtering av covid-pasienter –Bruk mindre peep!

To anbefalinger ble gitt i den medisinske verden for å håndtere disse første tilfellene:

  1. Tidlig intubasjon av hypoksemiske pasienter, siden alvorlig hypoksemi var et av kjennetegnene ved covid-19-assosiert lungebetennelse, var konsensusen i begynnelsen at man startet invasiv mekanisk ventilering så tidlig som mulig på grunn av det overveldende antallet med pasienter som kom sykehusene, og for å forebygge risikoen for hypoksemisk hjertestans.
  2. For å unngå high-flow nasal cannula (HFNC) for å redusere aerosoliserende dråpesmitte hos helsepersonell, så ble det sett som uungåelig å intubere.

Se hvilken strategi disse forskerne valgte i stedet ved å lese hele artikkelen i Critical Care: A plea for avoiding systematic intubation in severely hypoxemic patients with COVID-19-associated respiratory failure