Kasuistikk

Vi vil ha dine kasuistikker!

By March 28, 2020 April 29th, 2020 No Comments

I en tid med fortsatt lite evidens, men økende erfaring har kasuistikker stor verdi. Vi ønsker derfor kasuistikker som kan bidra til erfaringsoverføring og læring for andre. Det behøver ikke være kompliserte hendelser eller sære ting, men alt dere mener og tror kan være nyttig for andre. De små tingene er like viktige som de store!

For å hjelpe dere litt på veien har vi utarbeidet et forslag til struktur på kasuistikken. Vi oppfordrer også til så langt det er mulig å sikre anonymitet for pasienter eller andre som ikke har gitt samtykke, i innsendte bidrag. Redaksjonen vil ta ansvar for at pasientsensitive opplysninger ikke blir publisert og forbeholder seg retten til å revidere innhold med dette formålet.

Bruke følgende mal for oppsett av kasuistikk:
Type case: Medisinsk, logistikk, utstyr, smittevern, andre
Tittel: Trenger ikke inneholder ordet «kasuistikk», bør være kort og beskrivende
Forfattere: som har bidratt vesentlig til å skrive kasuistikken, samle data etc
Presentasjon av kasuistikk: Pasientbeskrivelse, problemstilling, forberedelse, gjennomføring, tiltak, etc
Viktigste læringspunkter og konklusjon: Diskusjon og gjennomgang av læringspunkter, forslag til forbedringer, klinisk betydning

Send dine forslag til redaksjon@luftambulanse-covid19.no