MAPCOV-19

Luftambulanseavdelingen-OUS har satt opp en observasjonell studie som fra 14/3 fanget data relevant til smittehåndtering av COVID-19 pasienter. MAPCOV-19 er en prospektiv observasjonsstudie som tar…

Les mer