ProsedyrerSmittevern

EpiShuttle og 330 Skv

Det er lagt ut en nyhetssak på SNLA sine hjemmesider om EpiShuttle og hvordan 330 Skv på kort tid kjøpte inn og fikk implementert EpiShuttle i sitt system. Flott historie om hvordan viktig utstyr kan anskaffes og implementeres på kort tid. Vi ser frem til å lese mer om erfaringer med skarp bruk etterhvert.

Saken kan dere lese her:
https://norskluftambulanse.no/norsk-kuvose-frakter-koronapasienter/