Prosedyrer

Prehospital hjertestans og SARS CoV-2

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk Førstehjelpsråd (NFR) har gitt ut anbefalinger om hvordan publikum skal forholde seg til munn-til-munn ved hjertestans i forbindelse med spredningen av SARS CoV-2. Anbefalingen gjelder i og utenfor sykehus. I følge leder for NRR, Trond Nordseth jobbes det med å utarbeide egne tilpassede retningslinjer for prehospital basal- og avansert hjerte-lungeredning for COVID-19-19 pandemien. Disse vil ta utgangspunkt i de allerede utarbeidede “Retningslinjer for basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR) av sykehusintern hjertestans under COVID19-pandemien”.

Anbefalingen om munn-til-munn ved hjertestans gir i utgangspunktet anbefaling om at HLR skal utføres etter vanlige retningslinjer med innblåsning, men at man kan avstå fra innblåsninger ved mistenkt eller påvist COVID-19. Anbefalingen i sin helhet finnes her.