Nyheter

Dramatisk rapport fra Strasbourg, Frankrike

Tysk institutt for katastrofemedisin rapporterte forrige uke i en rapport til innenriksministeriet i Baden-Würtemberg, Tyskland om store utfordringer for helsevesenet i Frankrike etter et besøk på universitetsklinikken i Strasbourg. 

Rapporten gjør rede for utfordringer i den prehospitale tjenesten og på intensivavdelingene. Det som har skapt størst debatt som følge av rapporten er påstanden om at man har gitt opp å starte respiratorbehandling av pasienter over 80 år og i stedet tilbyr terminal sedering. 

Rapporten gir et dystert bilde av en helsetjeneste drevet til det ytterste hvor man allerede har begynt å gjøre vanskelige prioriteringer. All planlagt kirurgi er innstilt unntatt inntil én livsnødvendig bypass-operasjon om dagen.

Alle private klinikker er stengt og frigitt personell trukket inn i universitetsklinikken. Alle tilgjengelige respiratorer er rekvirert inn til sykehuset. Alle pasienter som selv kan gå er sendt hjem. 

Normalt kan intensivavdelingen håndtere 40 pasienter på respirator, denne kapasiteten forventes økt til 110 innen kort tid og man ser på lang sikt muligheten for kapasitet til 200, men da med enklere utstyr. 

Ifølge rapporten er det satt ned en egen etisk komite som godkjenner og monitorerer protokoller for prioritering. 

For den prehospitale tjenesten er det endel interessante momenter i rapporten. 
Som inne på sykehuset rapporteres det at man allerede prehospital gjør triage på pasienter som trenger respiratorbehandling. Rapporten oppgir at pasienter over 80 år på pleiehjem, som normal ville fått tilbud om respiratorbehandling på sykehuset, ikke legges inn, men får terminal sedering av prehospitalt personell på sykehjemmet. 

Protokoller for dette er godkjent og monitoreres av den etiske komiteen som er satt ned i forbindelse med koronakrisen. 

Alt prehospitalt personell bruker kirurgisk munnbind, men ingen tas ut av tjeneste hvis det er mistanke om nærkontakt eller noen av de ansatte får konstatert positiv smitte. Kun de som har bekreftet positiv smitte og symptomer får ta fri i noen dager.

Bemanningen i nødsentralen (AMK) er firedoblet, blant annet med leger fra private klinikker som er stengt eller spesialiteter som ikke har viktig rolle i koronaepidemien, og det er stort fokus på å avklare risiko for koronasmitte.

Ved pasienter med mistanke om covid-19 og relevante symptomer kler personalet som rykker ut av seg ned til undertøy og ikler seg smittevern med smittedress, FFP3 maske, briller, doble hansker og skobeskyttelse. 

Da de fleste legene som jobber prehospitalt har hovedstilling inne på sykehuset er det en viss bekymring for at legene vil bli trukket inn på sykehuset hvis situasjonen forverrer seg ytterligere. 

Rapporten foreligger kun på tysk men kan leses her.

Rapporten har skapt debatt i tyske medier. I en uttalelse fra ledelsen ved universitetssykehuset i Strasbourg hevdes det at man ikke bruker alder alene som triage kriterium for respiratorbehandling, men ser på hele det kliniske bildet. Sykehuset gjør videre oppmerksomme på at de har økt kapasiteten for respiratorbehandling ytterligere enn det som oppgis i rapporten fra Tyskland. Dette kan man lese mer om her.