Bli med i covid-19-undersøkelse

Et polsk universitet leder en kort undersøkelse som prøver å fange prehospitalt personells holdninger til Covid 19-pandemien. Dette er et samarbeid med universiteter fra England,…

Les mer