Bli med i covid-19-undersøkelse

Et polsk universitet leder en kort undersøkelse som prøver å fange prehospitalt personells holdninger til Covid 19-pandemien. Dette er et samarbeid med universiteter fra England,…

Les mer

MAPCOV-19

Luftambulanseavdelingen-OUS har satt opp en observasjonell studie som fra 14/3 fanget data relevant til smittehåndtering av COVID-19 pasienter. MAPCOV-19 er en prospektiv observasjonsstudie som tar…

Les mer