Nyheter

Rapport og lærepunkter fra situasjonen i Spania

By July 1, 2020 July 3rd, 2020 No Comments

– Mange er roligere enn meg. Jeg er mer bekymret, sa Christopher Yates, allmennlege og akuttlege som jobber i prehospital tjeneste på Mallorca, som også dekker øyene Menorca, Ibiza og Formentera.

Luftambulanseavdelingen til OUS sin fagdag den 9. juni om covid-19 bød også på gjesteforedrag fra kollegaer i utlandet:

Fagdag LA Avdelingen OUS – Chris Yates from AirDoc on Vimeo.

Luftambulansetjenesten på de fire øyene, med til sammen 1,1 millioner innbyggere, har to Beechcraft King Air på Mallorca og Menorca, og et Bell 412 på Ibiza.

Disse brukes hovedsakelig til sekundæroppdrag.

De har også ECMO-transporter, men da brukes militærets fly. De bruker smale bilambulanser på grunn av smale gater i byene. De har både urbane og rurale områder.

Se også andre foredrag fra fagdagen:

Første pasient 1. februar

Yates kunne fortelle at de første covid-tilfellene kom til øygruppa allerede den 1. februar. Det var en tysker i la Gomera. Cirka en uke senere, den 9. februar fikk de en engelsk pasient på Mallorca som hadde vært på skiferie i Østerrike.

– Da så vi kun folk som kom fra Wuhan som potensielle covid-pasienter, men disse to tilfellene kom ikke derfra. Der feilet vi fra begynnelsen.

10. mars erklærte WHO covid-19 som en pandemi. 14. mars ble det innført lock down i Spania. Fra og med 4. mai er nedstengningen gradvis løftet.

– Vi har 27 000 offisielle dødsfall i Spania, men trolig er dødsraten nærmere 40 000 om man ser på økningen i antall døde sammenlignet med tidligere år, fortalte Yates.

Det offisielle tallet på smittede er over 241 000, men avdekkingen av nye tilfeller avhenger av testkapasiteten. Underforstått er det reelle antall smittede trolig langt høyere.

Stor smittespredning og mange døde

– Prevalensen er på 10 prosent, kanskje 15 prosent i Madrid, og på øyene våre 3 prosent. Her på øyene har vi litt over 2000 bekreftede tilfeller og 209 døde. I Madrid er over 69 000 døde.

Katalonia, med blant annet Barcelona, nærmer seg 60 000 døde.

– Madrid og områdene rundt har vært hardest rammet, mens øyene våre har vært mindre rammet.

I Midten av mars startet massiv testing. Ti dager senere kom den store bølgen. Tre uker etter kom dødsfallene.

Yates fortalte om kollapsede akuttmottak og sykehusavdelinger, og hoteller og konferansesentre som måtte tas i bruk som sykehus.

– Halve sykehus ble gjort om til intensivavdelinger.

Kapasiteten på intensivavdelingene ble både doblet og triplet, og begravelsesbyråene ble så overveldet at en ishall måtte tas i bruk som kisteplass i Madrid. Døde måtte fraktes og kremeres rundt omkring i Spania, selv om ovnene gikk konstant.

– Dette er ikke offisielt fra myndighetene.

Tidobling av oppkall til nødsentralen

På de fire øyene har de til vanlig i gjennomsnitt 1600 oppkall i døgnet til nødsentralen. Den andre uka i mars var dette tidoblet.

– Mange av samtalene var behov for generell informasjon.

Hva har prehospital tjeneste gjort i området under pandemien?

– Vi har hatt 1346 covid-transporter fra begynnelsen av februar til den 10. mai, inkludert overføringer. Rundt ti dager etter at det toppet seg med oppringinger til 112, så kom flommen av pasienter.

Det bor altså ca. 1,1 millioner på øyene. De gikk fra å ha 6-7 nye tilfeller hver dag, til mellom 30 og 40 neste dag.

Lærepunkter

Yates konstaterte at det var mye å lære av det som har skjedd de siste månedene. Han summerte det opp i disse punktene:

  • Rask testing er viktig, særlig på sykehjem.
  • Isolering av høyrisikogrupper.
  • Ikke invasiv ventilasjon.
  • Ha lav terskel for mistanke, også hos asymptomatiske.
  • Tidligere nedstengning minsker sjansen for dødsfall.

Yates tror at fleste smittetilfellene til øyene kom fra Italia og Madrid.