Koronaviruset – den snikende død

Lars Wik er anestesioverlege og seniorforsker ved Oslo universitetssykehus og tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Les også: Covid-19 – «den stille faren» Han…

Les mer