Nyheter

Nasjonalt prognoseverktøy og faktisk innlagte av covid-19

By April 21, 2020 No Comments

Helsedirektoratet har lansert en nettside som viser statistikk over FHI sine prognoser, sammen med en oversikt over faktisk innlagte av covid-19.

Sjekk ut covid19nor.no her

Fagmiljøer i Helse Midt-Norge har samarbeidet om å utvikle et digitalt verktøy for å simulere utviklingen av koronasmitte i Norge.

Verktøyet som er utviklet henter data fra Folkehelseinstituttet og kombinerer disse med folketall, kommunegrenser og opptaksområder for lokalsykehusene i Norge.

– Selv om det er vanskelig å forutsi utviklingen presist, er dette et lovende verktøy som vil bli videreutviklet og oppdatert med nye data etter hvert som disse foreligger. De faktiske dataene som ligger inne oppdateres hver dag kl. 1300, sier Henrik A. Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge.

Her kan man altså få en oversikt både nasjonalt, i ulike helseforetak og ved ulike sykehus.

Les hele nyhetsmeldingen til Helse Midt-Norge her