NyheterProsedyrerSmittevern

Video: En spesiell vår – en oppsummering

By July 10, 2020 July 11th, 2020 2 Comments

Da covid-pandemien traff Europa i februar og mars var informasjonsvakuumet stort. Derfor ble disse sidene opprettet. Vi har satt sammen noen småsnutter med intervjuer om hvordan personell i ulike luftambulansetjenester har tenkt og handlet i denne perioden.

Denne våren har vært preget av helsetjenester som har måttet snu seg rundt raskt, endre rutiner og prosedyrer, og forsterke smittevernet for å kunne opprettholde tjenesten.

Med bare fire innlagte på norske sykehus per nå, og hittil 252 døde i Norge, er covid-krisen på pause i Norge, men fremdeles i sterk økning i store deler av verden.

Les også: Enkeltintervjuer på video – en samleside

I en serie intervjuer spurte Hans Morten Lossius, generalsekretær i SNLA, og Stephen Sollid, sjefslege i SNLA, kollegaer i Norge, Europa og Australia hvordan de løste utfordringene.

Hør hva disse forteller:

  • Ivo Breitenmoser, Rega, Sveits
  • Marizio Menarini, Ravenna, Italia
  • Francesc Bonet, Cardenya, Spania/Frankrike
  • Daniel Löfving, Uppsala, Sverige
  • Per Bredmose, Queensland, Australia
  • Svein Are Osbakk, Oslo, Norge
  • Ellen Weelink, Nederland
  • Matthias Helm og Björn Hossfeld, Ulm, Sør-Tyskland
  • Alistair Maddock, Glasgow, Skottland

Smittevern

2 On PPE during the Covid outbreak from AirDoc on Vimeo.

– Det er lettere å desinfisere en arm enn klær, sier Ivo Breitenmoser. De droppet rett og slett frakker eller smitteverndresser i varmen i Sveits. Mens i Queensland, Australia, hvor det er minst like varmt, var de nøye på å teipe gapet mellom hansker og dresser.

Bruken av smittevernutstyr har hatt større variasjoner enn man tror.

Sjekklister og trening av teamene

3 Checklists and training during Covid-19 from AirDoc on Vimeo.

Svein Are Osbakk, fra NMUH (Nasjonal medisinsk utrykningstjeneste for høyrisikosmitte) forteller om nytten av sjekklister, det samme gjør Ivo Breitenmoser fra Sveits.

Breitenmoser forteller også om hvordan de trente opp teamene raskt i endrede prosedyrer, og Per Bredmose forteller litt om endringsarbeidet i SOP-er i Queensland Australia.

Nedgang i antall oppdrag – eller?

4 Missions – increase or decrease from AirDoc on Vimeo.

De fleste europeiske luftambulansetjenester opplevde stor nedgang i oppdragsmengden, både primær- og sekundæroppdrag, medisinske- og traumeoppdrag under covid-krisen.

Det gjorde ikke tyskerne, interessant nok.

Bruken av helikopter

5 On the use of helicopters from AirDoc on Vimeo.

I Sveits og Nederland har man fløyet en haug med covid-pasienter.

I Skottland fikk man ikke frakte covid-pasienter i sivil luftambulansetjeneste i det hele tatt, og måtte ta i bruk militær fly og helikoptre, samt redningshelikoptre.

I Australia og Italia foretrakk man å frakte luftambulanseteamet ut til pasienten med helikopter og så kjøre inn med ambulanse.

Rengjøring av helikopter etter covid-oppdrag

6 The cleaning of helicopters from AirDoc on Vimeo.

– Vi bruker engangskluter, swipes, ikke så mye mer enn før, forteller Breitenmoser fra tjenesten Rega i Sveits.

I Nederland er de langt mer nøye, og helikopteret er ute i minst to timer etter at en covid-pasient er fraktet.

Prehospital luftveishåndtering

7 Prehospital airway management of Covid-19 from AirDoc on Vimeo.

– Vi foretrekker at disse pasientene er intubert når de fraktes, sier Daniel Löfving, i Uppsala. Det samme sier tyskerne.

I Nederland fraktet man i liten grad intuberte pasienter.

Italienerne tok covid-pasienter til sykehus straks de utviklet tegn på dyspné.

Også her ble det løst forskjellig i de ulike europeiske landene.

Frakten av covid-pasienter fra Italia til Tyskland

8 The Italian-German experience from AirDoc on Vimeo.

Da Bergamo-regionen i nord-Italia, og særlig Lombardia, fikk en voldsomt stor bølge av dårlige covid-pasienter og ba om hjelp, stilte blant annet den militære luftambulansetjenesten i Ulm, Tyskland opp.

De fraktet 24 svært syke covid-pasienter til Tyskland. Hør om erfaringen her.

Bruken av kuvøser eller EpiShuttle

9 On the use of incubators from AirDoc on Vimeo.

Har det vært aktuelt å bruke kuvøser under covid-krisen? De fleste tjenestene har foretrukket å behandle disse pasientene som vanlige intensivpasienter, men med ekstra smitteverntiltak.

Flere har testet ut EpiShuttle, men synes det har blitt for komplisert.

Unntaket er trolig danskene, som har fått god bruk for EpiShuttle.

Her deler Bo Elbæk og Jacob Christensen sine erfaringer fra Region Midtjylland

Hvordan håndterte man covid-krisen – hvem jobbet hvor?

10 How did we do manage the Covid-19 crisis from AirDoc on Vimeo.

Luftambulansepersonell jobber gjerne både inhospitalt og prehospitalt. Hvordan ble dette løst under covid-krisen i ulike land?

Ble man beordret inn på intensivavdelingene, eller fikk man beskjed om å holde seg ute? Her var det ulike løsninger.

Hva med framtida?

Vil alt bli det samme gamle igjen eller har vi lært noe som vi tar med oss videre?

Her er det delte meninger.

Tyskerne og svensken som ble intervjuet er pessimister – eller realister? Resten er optimister – eller idealister? De tror at erfaringene som er gjort i pandemien så langt vil føre til varige endringer.

Tyskerne forteller om noen nasjonale systemer som er satt i gang for å kunne løse kommende pandemier.