Uncategorized

God og covid-fri sommer!

20. mars i år, åtte dager etter at regjeringen innførte de strengeste tiltakene i fredstid i Norge, og helsevesenet stod foran et stort mørkt hull av usikkerhet rundt koronasituasjonen og kapasiteten de neste månedene, la vi ut det første oppslaget på denne siden her.

Initiativet kom fra fagfolk i tjenesten, “hvorfor ikke opprette et forum for å dele erfaringer og nyheter om covid-19 for luftambulansetjenesten“.

Siden da har vi lagt ut snart 90 innlegg om stort og smått, vi har intervjuet kolleger i inn- og utland, fått tilgang på å dele god fagformidling fra våre egne rekker og delt gode og viktige kasuistikker.

Det er også litt kult at vi var de første som publiserte OUS-legenes ferske erfaring med bruk av CPAP på covid-19 pasienter utenfor sykehuset, lenge før National Geographic snappet opp saken.

Nettopp denne saken viser hvor nyttig det har vært med et lavterskeltilbud for å dele erfaringer, raskt.

Fra å være i en situasjon hvor CPAP var ansett som kontraindisert, gikk vi til en hverdag hvor det er ansett som gullstandard på covid-19 oksygeneringssvikt i tidlig fase.

I Norge har koronakrisen tatt ferie og reproduksjonstallet ble i dag oppdatert til 0,85. Vi får lov til å reise utenlands igjen og skuldrene er senket hos de fleste.

Men vi vet alle at faren ikke er over.

Reproduksjonstallet kan øke igjen og belastningen på helsevesenet kan ta seg opp. Forumet vårt skal derfor fortsatt leve videre, og vi skal dele nye erfaringer og ny kunnskap også etter sommeren.

Med sommerferie for døren vil jeg takk alle som har bidratt med innhold og innspill til innhold.

Det har vært en glede å oppleve vilje til og engasjement for kunnskapsdeling. Stor takk også til Live Oftedahl som ved siden av redaktørjobben i Ambulanseforum har bidratt sterkt med innhold og redaksjonelt arbeid.

Vi supplerer fortsatt med innhold utover sommeren, men kanskje i noe lavere tempo enn ellers.

Imens tillater vi oss også litt snikskryt klippet ut fra videointervjuene fra i vår.

Riktig god sommer til alle!

Stephen