NyheterProsedyrer

Dansk SAR-tjenestes erfaring med EpiShuttle

By April 15, 2020 3 Comments

Case: Logistikk, utstyr, smittevern
Forfattere: Bo Elbæk, Leder af Sundhedsberedskabet, Stefan Schousboe, Ledende Overlæge, Jacob Christensen, Paramediciner på EpiShuttle-SAR hold – Region Midtjylland.

– Er I klar til at hente Covid-19 patienter i EpiShuttle på de danske øer nu? Også dem i respirator? Vi kiggede hinanden i øjnene, nikkede anerkendende, mens ”tavlen” blev visket ren for alle private planer den aften. «Ja… Inden dagen er omme, bliver vi klar».

Region Midtjyllands særlige EpiShuttle- SAR hold har til dags dato været aktiveret 15 gange, og fløjet 11 gange og aflyst 4 gange, pga. forskellige forhold. De fleste operationer har været til patienter, som har været svært behandlingskrævende og enten OBS COVID-19 eller erkendt smittet med COVID-19.

Den overordnede strategi for vores indsats er, at vi tænker i hele og tværsektorielle patientforløb.

Det vil sige fra allerførste patientkontakt til det videre forløb in-hospitalt, hvor der tages hensyn både til patient, EpiShuttle-holdene men også de mange forskellige samarbejdspartnere, vi møder undervejs i et patientforløb.

Komplekse opdrag

Præhospitalet i Region Midtjylland erfarede i 2014, at opgaven med at håndtere patienter med alvorlig smitsomme sygdomme var særlig kompleks. Siden Ebola-krisen i 2014 har Regionen derfor arbejdet med, at den præhospitale transport af højrisiko infektionspatienter blev udført af et særligt uddannet og trænet hold bestående af erfarne præhospitale akutlæger og ambulancereddere (og paramedicinere).

I 2014-15 indledte regionen et samarbejde med forsvaret og i den forbindelse gennemførtes de første samarbejdsøvelser, hvor blandt andet EpiShuttle indgik som transportform.

Holdene har gennemført uddannelse og træning i brug af værnemidler: Iklædning, arbejdet i værnemidler og korrekt afklædning.

Der øves afhentning af patienter på et sygehus eller privat hjem og transport til og overdragelse på højisolationsafsnit på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitets hospital, eller hjemtagning af patienter som for eksempel. med Forsvarets fly fra Ebola-områder i Afrika (primært Sierra Leone) hvor dansk sundhedsfagligt personel var indsat i kampen mod Ebola.

Årlig træning

Holdene har siden gennemført årlige uddannelser og træning med blandt andet forsvaret for at opretholde kompetencerne.

I 2016 overtog Region Midtjylland ansvaret for præhospitale transporter af Højrisiko infektions patienter i hele det vestlige Danmark.

I 2019 indkøbte Præhospitalet 2 stk. EpiShuttle til brug ved transport af højrisiko patienter.

Da COVID-19 ramte Danmark, blev Regionen af Forsvaret anmodet om at støtte med personel og EpiShuttle til transport fra udlandet og hjem til DK. I forlængelse af denne opgave blev regionen også anmodet om at støtte det nationale SAR-beredskab med personel og EpiShuttle, hvis der opstod behov for at hente patienter på øer, Offshore eller på skibe.

EpiShuttle indkapsler smitterisiko

Behovet for støtte til SAR blev endnu tydeligere, da der ved HEMS- DK afhentning af patienter med COVID-19 opstod flere timers nedetid på drift pga. rengøring.

Beslutningen om anvendelsen af de særlige EpiShuttle-hold; bestående af Præhospital akutlæge og 2 reddere (eller paramedicinere) begrundes dels med et hensyn til beskyttelse af forsvarets helikopter-crew, da disse er en vital ressource dels et hensyn til nedetid pga. rengøring – begge dele resulterer i, at vi ikke vil kunne løse opgaven, hvis der kommer andre akutte opgaver.

Med brugen af vore EpiShuttle-hold og EpiShuttle indkapsles smitterisikoen inden patienten indlades i helikopter, og hverken helikopter eller mandskab ombord på helikopteren udsættes derved for smitte.

Holdets opgave er at:

1. Aktivere og forberede operationen med SAR ud fra patient parametre.

2. Flyve til optagested; her iklæder de værnemidler.

3. Modtage og indlade patient i EpiShuttle, rengøre udvendigt og afklæde og indlade i SAR.

4. Monitere og behandle patient under transport. Opdatere og koordinere besætning.

5. Udlade patient på modtage sygehus og overdrage til behandlende læge. Afklæde og returnere.

6. Afsluttende rengøring, bortskaffelse af medicinsk affald – genetablere beredskabet.

Fysisk begrænsning

I arbejdet med EpiShuttle er vi stødt på en fysisk begrænsning på, hvor store patienter, der kan transporteres i EpiShuttle. Vi har derfor udarbejdet målskitser, der viser, maksimale dimensioner på patienter.

Klinisk arbejder vi med udfordringer i form af transport med patienter med pleuradræn samt patienter på ECMO.               

Klar på et blunk?

… Når kursister på uddannelse ved EpiGuard, pludselig bliver en Taskforce gruppe i Nationalt beredskab:

Midt i en spændende kursusdag, får vi stillet opgaven – Er I klar til at hente Covid-19 patienter i EpiShuttle på de danske øer nu? Også dem i respirator?

Vi kiggede hinanden i øjnene, nikkede anerkendende, mens ”tavlen” blev visket ren for alle private planer den aften. ”Ja… Inden dagen er omme, bliver vi klar”.

Sådan lød startskuddet til hvad der skulle vise sig at blive mange timers forberedelse, procedureafprøvning, udvikling af actioncard, flowchart, undervisning af kollegaer og meget mere.

Samtræning

Vi måtte på kort tid, samle anæstesilæger, behandlere og paramedicinere, som havde forudsætninger for at kunne løfte opgaven på tilkald. Fælles for alle er at de har erfaring med værnemidler fra højinfektion, de arbejder præhospitalt og alle har været på kursus i betjening af EpiShuttle.

Nu skulle vi have dem uddannet i at arbejde i en helikopter. Sideløbende med uddannelse af vores EpiShuttle hente hold, skulle vi afvikle samtræning med forsvarets SAR-beredskab, som skulle flyve os.

Der skulle udarbejdes procedure for fastspænding af vores udstyr, fællesforståelse for brug af militærets monitoreringsudstyr af patienterne, samt træning af nødprocedure, hvis det skulle blive nødvendigt at åbne EpiShuttle under en flyvning.

Første opdrag

Fire dage senere, den 17. marts, fløj vi vores første tur til Bornholm. En tur som beviste at alle de mange timers forberedelse på få dage, rent faktisk virkede. Med patientsikkerhed for øje, fik vi bekræftede vores procedurer. Vi fik gode læringspunkter med hjem, som vi efterfølgende har tilpasset i vores actioncard.

Her fire uger senere, er vi blevet rekvireret 15 gange til afhentning af OBS Covid-19 patienter på de danske øer.

Vi er dygtige til at behandle vores patienter i det præhospitale miljø. Dét at tilføje to ekstra lag; en helikopter og en EpiShuttle, gør opgaven relativ kompleks.

Forberede rekvirenter

Rekvirerende enhed og patienten skal forberedes på, hvad der kommer til at ske, når vi ankommer. Det er enormt vigtigt at vi som sundhedsfaglige, skal tænke endnu længere fremad i forhold til hvordan patienten kan udvikle sig undervejs, da det er væsentlig sværere at imødekomme en akut forværring i patientens tilstand, når denne ligger i en EpiShuttle og skal tilgås via specielle porte.

Det betyder også at vi skal træne og erfaringsudveksle når vi ikke flyver – dels for patientsikkerheden, men også for at vi kan blive ved med at garantere forsvarets sikkerhed.

At skulle udvikle en specialtjeneste på tværs af en militær- og civil sektor, kan kun lade sig gøre med unikt samarbejde. På operationelt niveau oplever vi gensidig anerkendelse og forståelse. Vi drager rigtig god nytte af besætningen på helikopteren og de drager rigtig god nytte af os.

Grønland, Færøyene og Tyskland

Vi er lige nu i gang med at rådgive Grønlands Hjemmestyre og Forsvarets Arktiske Kommando om hvordan de kan løse opgaven, samt Færøerne. Vi har udvekslet erfaringer med den tyske luftredningstjeneste i form af procedurer og systematikker.

Vi har gennemført en del flyvninger med patienter i EpiShuttle i mange forskellige egne af Danmark.

Aktiveringskriterier 

Vi aktiverer vores SAR-EpiShuttle team i de tilfælde, hvor anden hurtig og sikker transport ikke er mulig. Patienten skal være mistænkt smittet eller testet positiv for COVID-19, samt være hospitalsindlæggelseskrævende.

EpiShuttle- SAR holdene aktiveres når en indringer kontakter en af Danmarks 5 Akut medicinsk vagtcentral (AMK) under visitering oplyser at patienten er OBS eller smittet med COVID-19. Når AMK-disponenten efterfølgende rekvirerer helikopter transport, kontaktes Region Midtjyllands AMK HEMS-desk.

HEMS-desk sætter nu EpiShuttle lægen og indringer i kontakten og når ‘turen’ er bekræftet aktiveres SAR-beredskabet via Forsvarets Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) og resten af EpiShuttle-holdet.

Det er vigtigt ved aktivering af holdet starter vores EpiShuttle-læge med at verificere, at det er nødvendigt og muligt at transportere patienten med vores SAR-EpiShuttle hold.

Efter verifikation af turen er der 30-40 minutters aktiveringstid af holdet før der er klar til afgang.

Såfremt holdet aktiveres til en hjemtransport opgave med et af Forsvarets fastvingefly – er der op til 48 timer fra aktivering til holdet flyver afsted for afhentning. Denne tid bruges på planlægning og at samle øvrigt nødvendigt udstyr for at gennemfører operationen.

Teamsammensetning

I SAR-operationerne, består holdene af en erfaren Præhospital akutlæge og to erfarne ambulancereddere/ paramedicinere. Alle er uddannet til håndtering af højrisiko infektion og EpiShuttle. Derudover deltager forsvarets SAR-crew.

Ved hjemtransport fra udlandet i C-130 eller Challenger fly, er minimumsholdet; en erfaren Præhospital akutlæge, infektionssygeplejerske, flight medic, 3 reddere/paramedicinere foruden flight crew fra forsvaret.

Vi følger de nationale, danske retningslinier for brug af værnemidler præhospitalt og har derudover ved samarbejde med infektionsmedicinere, hygiejnesygeplejerske og mikrobiolger gennemgået alle procedurer i vores koncept.

Beredskab som kræver tid at uddanne

Det kræver tid at uddanne, forberede og planlægge et særligt beredskab med EpiShuttle, der er ikke en nem løsning. Stil krav og byg uddannelse op i moduler og sikre at der er en enstreget aktivering og beslutningsflow.

Den dag hvor det virker når det er koldt, mørkt og blæsende – så virker det osse i virkeligheden.