NyheterSmittevern

EpiShuttle skal testes i Frankrike

By May 26, 2020 No Comments

Norskutviklede EpiShuttle har fått større etterspørsel under covid-pandemien.

Nå skal franskmennene teste ut løsningen for å frakte pasienter i denne inkubatoren som ble utviklet for fem år siden, i etterkant av ebola-epidemien i Sierra Leone.

EpiShuttle er nå i bruk i det norske Forsvarets 330 skvadron, den militære luftambulansetjenesten i Skottland og Danmark, samt i tysk luftambulansetjeneste.

I en pressemelding på MyNewsDesk skriver EpiGuard om hvordan EpiShuttle kan benyttes i en pandemi.

Samtidig strides de lærde, eller luftambulansetjenestene, om det er vel så effektivt å frakte pasientene på annet vis.

Nasjonal medisinsk utrykningsenhet for høyrisikosmitte (NMUH) velger å ikke bruke EpiShuttle til transport av covid-pasienter.

Det danske forsvaret har gode erfaringer med EpiShuttle.

Sveitserne, som også har fraktet 24 intensivpasienter fra Italia, foretrekker å gjøre det enkelt, både når det gjelder smittevernutstyr og frakt.

Fakta fra EpiGuard om medisinske overføringer av covid-19 pasienter:

  • Fullt smittevernutstyr (PPE), er slitsomt i lengden og er ikke noe man bør ha på mer enn to timer av gangen.
  • Lange evakueringslinjer av smittepasienter krever ofte flere team som må rotere på å gi nødvendig helsehjelp.
  • Luftstrømmen i et helikopter kan lett føre til at virus overføres fra pasienter til crew. 
  • EpiShuttle gjør det mulig å operere uten å ha fullt smittevernutstyr og at man er nødt til å desinfisere hele ambulansen eller helikopteret i etterkant av en transport.