NyheterProsedyrer

Anbefaling om HLR under SARS CoV-2 epidemien

By April 4, 2020 May 4th, 2020 2 Comments

Fagrådet for den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv» har utgitt en anbefaling om HLR under SARS CoV-2 epidemien.

Les også: Covid-19-retningslinjer for HLR fra European Resuscitation Council

Utgangspunktet for å utgi anbefalingen er stor pågang med spørsmål om hvordan spesielt lekfolk skal forholde seg til munn-til-munn under epidemien, og også hvordan akutthjelpere i kommunene skal ivareta eget smittevern og opptre under oppdrag hvor det er hjertestans.

Kort oppsummert anbefaler fagrådet at HLR skal foregå som vanlig da smittefaren generelt i forbindelse med HLR ansees som lav, og gevinsten ved å redde liv langt overstiger faren for smitte.

Mer: Smitterisiko ved HLR og covid-19 – en litteraturgjennomgang i Resuscitation

For akutthjelpere er anbefalingen noe mer nyansert hvor det blant annet understrekes at kommunen har et ansvar for å følge opp smittevern og opplæring i bruk av smittevern.

Anbefalingen kan leses i sin helhet her.