NyheterProsedyrer

Utveksling av retningslinjer: Oslo universitetssykehus sin nye retningslinje for covid-19 og prehospital luftveishåndtering

By June 5, 2020 No Comments

Hele målet med denne nettsiden er at luftambulansetjenestene kan dele kunnskap, erfaringer, retningslinjer og prosedyrer.

Oslo universitetssykehus (OUS) deler på oppfordring denne retningslinjen og håper flere følger etter. Retningslinjen er godkjent i Luftambulanseavdelingen til OUS og er bakgrunnsdokumentet for tiltakskort.

Retningslinjen summerer opp bruk av smittevernutstyr både ved pasienter med behov for ventilasjonsstøtte og ikke, i en tid med covid-19-smitte i befolkningen.

Ved administrering av oksygen bes personellet om å tilstrebe så lav O2-flow som mulig. Lav flow og nesegrime og munnbind hos pasient betraktes ikke som aerosolgenererende, heller ikke forstøver med 10 l/min.

Ved pasienter som krever aerosolgenerende prosedyrer (AGP), skal helsepersonell bruke smittevernutstyr som FFP3-masker og doble hansker i tillegg til hette, briller/visir og smittedress.

OUS har en liste over hva de anser som aktuelle AGP, og beskriver også teamarbeidet ved intubering. Det anbefales å gjøre prosedyren utendørs framfor i små rom.

Det har vært diskusjoner, blant annet i England, om HLR (brystkompresjoner) skal regnes som AGP. For å være på den sikre siden, regner OUS HLR som AGP i tråd med nasjonale anbefalinger i Norge.

Covid-19 utbruddet førte til et sterkt behov for informasjon og retningslinjer blant helsepersonell. Å lage en kultur for deling kan være med å styrke prehospital akuttmedisin post covid-19.

Hva synes du om retningslinjen? Innspill mottas med takk!

E-post: jostein.hagemo@norskluftambulanse.no

Les også: Anbefalt – CPAP ved prehospital håndtering av pasienter med covid-19 og lungesvikt

Mer: Covid-19 – «den stille faren»