Uncategorized

Point of Care Ultralyd ved covid-19

By April 18, 2020 April 24th, 2020 No Comments

Ultralyd er godt etablert som diagnostisk verktøy prehospital. Point of care Ultrasound (POCUS) kan også være nyttig ved håndtering av covid-19 pasienter utenfor sykehus, samtidig som det er nødvendig å ivareta smittevern og unngå at ultralyd apparater bidrar til smittespredning.

En fersk artikkel fra Canadian Journal of Emergency Medicine tar for seg POCUS ved covid-19 i akuttmottaket. Covid-19 pasienter har ofte typiske lungefunn med B-linjer, subpleurale fortetninger, fortykket pleura og av og til luftbronkogrammer.

Funnene er samtidig ikke så typiske at de kan brukes til å diagnostisere covid-19, de har heller ingen åpenbar prognostisk betydning. Artikkelen gir råd og tips til hvordan ultralydapparatet skal donnes og doffes.

Nyttig lesning for alle POCUS fans!

Les hele artikkelen her (open access).