ForskningNyheter

FFI skal forske på koronaspredning

By May 27, 2020 No Comments

De neste seks månedene skal forskere kartlegge hvor mye SARS-CoV-2-virus som finnes i luften på sykehus, t-banestasjoner og en flyplass i Norge.

– Kollektivtransport, flyplasser og sykehus er svært viktige når det gjelder smittespredning, sier seniorforsker Jostein Gohli.

Derfor rykker Gohli og forskerteamet nå i mai ut med vattpinner og forskjellige lufthøstere for å ta prøver av overflater og luft der mange folk ferdes. Prøvene skal samles inn en gang i uken. Målet er å finne ut hvor stor risiko det er for å bli eksponert for og smittet av viruset på slike steder.

Luftprøver fra sykehus

Forskerne har flere underliggende hypoteser som skal testes.

De skal overvåke forekomsten av virus over tid, og utføre geografiske sporingsanalyser for observerte virusvarianter. De skal også undersøke hvilken effekt det har å desinfisere overflater på offentlige steder, for å nevne noe.

– Akkurat nå er vi inne i en periode med lav smittespredning. Da blir det jo interessant å se om vi i det hele tatt klarer å finne virus i miljøene der vi skal ta prøver. Det kan hende det er forsvinnende lite, men dette er det ingen som har undersøkt før. Det blir også spennende å se om mengden virus i miljøene vi skal teste endrer seg i takt med smittetallet i befolkningen, sier Gohli, som leder prosjektet på vegne av FFI.

Uansett om de finner virus eller ikke. En viktig del av prosjektet er å utvikle testmetoder som kan brukes for å finne virus i miljøer der folk ferdes ved senere pandemier og utbrudd.

Forskerne skal også inn på sykehus, der covid-19 pasienter behandles. Der vet de at de vil finne virus.

– Her blir en av oppdragene å finne ut hvor mye virus det er i lufta når det pågår såkalt aerosolgenererende prosesser som skaper bittesmå dråper som holder seg svevende i luften over tid, forklarer Gohli.

Vern mot fremtidige pandemier

Prosjektet, som har fått navnet NorCov2, er ett av 30 som nylig fikk hastestøtte fra Forskningsrådet. Totalt er 130 millioner kroner delt ut korona-forskning.

Budsjettet for NorCov2 er 2,4 millioner kroner – 2 millioner kommer fra Forskningsrådet. FFI samarbeider om prosjektet med Forsvarets mikrobiologiske laboratorium, Oslo Universitetssykehus, Sporveien og Avinor.

Les hele nyhetsmeldingen hos FFI