NyheterProsedyrerSmittevern

Beslutningsstøtte og forslag til retningslinje for helikoptertransport av pasienter med covid-19

By May 26, 2020 May 29th, 2020 No Comments

En internasjonal gruppe med helikopterleger, inkludert to norske helikopterleger, har utviklet forslag til guidelines og beslutningsstøtte for helikoptertransport av pasienter med covid-19.

Artikkelen er publisert i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (SJTREM) her.

Forfatterne skriver at covid-19-pandemien er en utfordring for det akuttmedisinske systemet i transportsammenheng, fordi det ofte er avhengig av små team med spesialister som lever og jobber tett på hverandre.

Ved sykdom eller karantene av dette personellet, kan det lett få katastrofale følger for tjenestetilbudet. Derfor er det viktig å unngå eksponering for covid-19 for å kunne holde tjenesten oppe.

I diskusjonsartikkelen har helikopterleger fra hele verden samarbeidet for å identifisere risiko og utvikle strategier for hvordan man kan unngå uheldig eksponering.

De trekker først fram simulering som et middel til å lage gode standard operative prosedyrer (SOP). De har testet smittevernutstyr (PPE) og protokoller, og inkludert erfaringer, SOP-er og tilnærminger hos flere legehelikoptertjenester med høyt volum internasjonalt.

Man søkte konsensus etter å ha delt standarder for klinisk praksis, SOP-er og sjekklister. De setter også fokus på punkter med konsensus og områder med forskjeller.

Som resultatet av dette samarbeidet, skisserer de her et rammeverk for sikker luftambulansetransport av covid-19-pasienter, og beskriver hvordan dette kan brukes til å utvikle lokale standardprosedyrer.

Les hele artikkelen i SJTREM